Kjøp av produkt eller tjenester. Ved å kjøpe noe fra dette nettstedet, anerkjenner og godtar du å være bundet til våre Bruksvilkår, Personvernerklæring og Kjøpsvilkår. Hvis du ikke godtar Bruksvilkårene, Personvernerklæringen og Kjøpsvilkårene, vennligst ikke foreta et kjøp og ikke inngå noen transaksjon med oss.

Ved kjøp vil du få innloggingsinformasjon for å få tilgang til tjenestene. Du er ansvarlig for å opprettholde hemmeligholdet og sikkerheten av påloggingsinformasjonen din, og Giring er ikke ansvarlig for uautorisert bruk av påloggingsinformasjonen din. Bare den autoriserte brukeren av påloggingsinformasjonen har tillatelse til å bruke de passordbeskyttede tjenestene. Gruppekjøp av Giring Academy er kun tillatt ved skriftlig bekreftelse av Giring, det samme er påloggingsdeling. Hvis du låner ut eller avslører påloggingsinformasjonen din bevisst eller ubevisst, og du bevisst eller ubevisst tillater uautorisert tilgang til tjenestene, skal du holdes ansvarlig for brudd på Bruksvilkårene.

Ingen garanti for resultater. DETTE GJENTAS ETTERTRYKKELIG FRA BRUKSVILKÅR. 

Du godtar og forstår du at du selv er fullt ansvarlig for fremdriften din og resultatene fra din deltakelse i Giring Fundament-tjenesten. Giring tilbyr ikke noen garantier, hverken muntlig eller skriftlig i forhold til inntektene dine, forretningsresultat, markedsføring, publikumsvekst eller resultater av noe slag. Du er eneansvarlig for dine egne handlinger og resultater i både liv og næringsliv, som er avhengig av faktorer som er personlige for deg, inkludert (men ikke begrenset til), din dyktighet, kunnskap, evne, dedikasjon, forretningsteft, nettverk og personlig økonomisk situasjon.

Du aksepterer, godtar, og forstår at eventuelle attester eller referanser fra Girings kunder eller publikum som er representert gjennom våre tjenester, nettsteder, markedsføringsmaterialer, annonser eller noen av våre kommunikasjonskanaler, ikke har blitt vitenskapelig evaluert av oss og resultatene som er opplevd av enkeltpersoner kan variere betydelig. Eventuelle uttalelser som er skissert gjennom våre tjenester, nettsteder, markedsføringsmaterialer, annonser, eller noen av våre kommunikasjonskanaler, er kun våre meninger, og er derfor ikke garantier eller løfter om faktisk resultat.

Informasjonen som gis til deg i løpet av Samtalen, utgjør ikke profesjonell juridisk, medisinsk, psykologisk eller økonomisk rådgivning og er av generell natur. Den tar ikke nødvendigvis hensyn til dine spesifikke forhold, og det bekrefter ikke sannferdigheten og nøyaktigheten av det du forteller oss i løpet av samtalen, og det bør ikke tas handling uten full forståelse av din nåværende situasjon og fremtidige mål. Du er ansvarlig for å bestemme om hvorvidt informasjonen som er gitt til deg i løpet av samtalen, er egnet for dine behov. Vi garanterer ikke resultater eller tilbyr juridisk rådgivning. Giring aksepterer ikke noe ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruken av denne nettsiden, tjenestene eller det å følge innholdet på nettstedet eller i tjenestene.

Ansvarsfraskrivelse for inntjening. Resultatene kan variere fra individ til individ ved beregning av fortjeneste, og avhenger av bransje, kapasitet, markedsføringsbudsjett og andre faktorer. Salgstallene vi refererer til er våre egne personlige salgstall. Forstå at resultatene våre ikke er typiske. Vi antyder ikke at du vil kunne duplisere de (eller noe annet for den saks skyld). Den gjennomsnittlige personen som følger “steg-for-steg”-informasjon opplever lite eller ingen resultater. Vi bruker disse referansene kun som eksempel. Resultatene dine kan variere og avhenger av mange faktorer, inkludert men ikke begrenset, til bakgrunn, erfaring og arbeidsmoral - vi gir ingen garantier overhodet. All virksomhet medfører risiko så vel som massiv og konsekvent innsats og handling. Hvis du ikke er villig til å akseptere dette, passer vi ikke bra for deg.

Avgifter. Som vederlag for ethvert kjøp du foretar på nettstedet, skal du betale oss alle gjeldende avgifter og gebyr uten motregning av noe slag. Vi (eller vår tredjeparts betalingsbehandler) godkjenner den definerte betalingsmåten (f.eks. Kredittkort, bankkonto eller annen godkjent betalingsmåte) du har oppgitt under kjøps- og registreringsprosessen for full betaling av alle avgifter og gebyr som skyldes (uten motregning av noe slag), og du samtykker i det samme. Hvis du er basert i Norge eller Sverige, vil alle betalinger bli belastet og utført i Norske Kroner. 

Du må oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig fakturerings- og betalingsinformasjon. Du samtykker i å kun gi oss en betalingsmåte som du er autorisert til å bruke. Hvis faktureringsinformasjonen din endres, må du umiddelbart oppdatere oss. Hvis du velger å kjøpe tjenestene våre ved hjelp av nedbetalingsplanen, samtykker du i at vi utfører flere betalinger via den valgte betalingsmåten. Hvis fakturerings- og betalingsinformasjonen din endres under betalingsplanen, må du umiddelbart gi oss oppdatert fakturerings- og betalingsinformasjon. Du samtykker i at vi prøver å belaste deg på nytt via din definerte betalingsmåte ved eventuelle mislykkede transaksjoner gjennom betalingsplaner, og du samtykker i å betale gebyrer eller relaterte kostnader påført som et resultat av den mislykkede betalingen.

Hvis eventuelle avgifter og gebyr som belastes deg blir neglisjert, avvist eller på annen måte ikke gjort tilgjengelig for oss, godtar du å umiddelbart betale alle skyldige beløp på forespørsel. Hvis betalingsmåten du bruker er underlagt en utenlandsk transaksjonsavgift eller relaterte avgifter, vil du være ansvarlig for å betale disse avgiftene eller relaterte gebyr. Det anbefales at du verifiserer gebyrene og relaterte avgifter som du kan være ansvarlig for hos betalingsutstederen din. Du samtykker i å betale alle innkrevingskostnader, inkludert advokatkostnader og andre gebyr, på utestående saldo til oss.

Prising av tjenester. For Norsk marked tilbyr Giring hovedsakelig to ulike kurs; Giring Fundament og Giring Mindset. Veiledende pris for nevnte kurs er hhv 60.000,- (sekstitusen) og 5.000,- (femtusen) NOK. Giring tilbyr nedbetalingsmulighet i samarbeid med Resurs Bank. Avgifter og renter kan påløpe. Giring påberoper seg retten til å endre prising på tilbudte tjenester uten forvarsel.

Refusjoner. Refusjon gis utelukkende etter vårt eget skjønn.

Bruk av nedlastbart materiale. For å beskytte sikkerheten til vårt nedlastbare materiale, forbeholder vi oss retten til å sette en begrensning på antall ganger kursmateriell kan lastes ned. Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skade som følge av bruken av vårt nedlastbare materiale. Bruk av nedlastbart materiale er en beslutning som tas etter eget skjønn. Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at det nedlastbare materialet er fri for skadelig kode, inkludert virus, ormer og trojanske hester, men vi er ikke ansvarlige for sikkerheten til systemene dine eller nettstedet ditt. Som en del av levering av tjenestene vil du bli bedt om å laste ned det nedlastbare materialet. Når du gjør det, godtar du at hvis noen lisenser som er gitt til deg som en del av det nedlastbare materialet er kompromittert (inkludert det å bli kopiert, distribuert eller delt uten vår autorisasjon), kan vi trekke tilbake lisensen uten varsel til deg. I dette tilfellet har du ikke rett til refusjon eller kompensasjon. Du kjøper en enkelt lisens, og du må ikke replikere, selge eller distribuere noen av ressursene. Det vil bare være mulig å bruke det nedlastbare materialet hvis Giring Fundament er kjøpt i sin helhet uten refusjon, delvis refusjon, bank- eller kredittkorttvist, mislykket betaling eller fakturakompensasjon. I tilfelle tjenestene ikke er betalt i sin helhet, kan vi, etter eget skjønn, tilbakekalle tilgang til noen eller alle deler av tjenestene. Ingen betaling, ingen tjenester. Enkel og greit.

Sørg for å med jevne mellomrom komme tilbake til disse Kjøpsvilkårene for å gjennomgå den nyeste versjonen. Vi forbeholder oss retten til å på enhver tid, etter eget skjønn, endre eller på annen måte modifisere disse Kjøpsvilkårene uten forvarsel; imidlertid skal datoen for eventuelle endringer satt i effekt reflekteres nederst på denne siden. Vilkårene for Kjøpsvilkårene ble sist oppdatert den 22. oktober 2021.