VENNLIGST LES BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BENYTTER NETTSTEDET

Oss. Giring AS, Org.nr. 926563475 (Herved referert til via “Giring”, “vi”, “oss” og “vårt”), ønsker deg velkommen og inviterer deg til å besøke og benytte vårt nettsted, inkludert, uten restriksjon, giring.no og academy.giring.no (“Nettsiden”). Når vi sier Giring Academy, så refererer vi til alle og ethvert selskap tilknyttet Giring’s produkter og tjenester, inkludert men ikke begrenset til Giring AS og alle samarbeidspartnere.

Du. “Du” kan være en besøkende / bruker av nettstedet, kjøper av tjenestene, eller begge deler.

Nettstedet. Ved å besøke nettstedet og bruke nettstedet, så erkjenner du å ha lest, forstått og godtatt å være juridisk bundet til innholdet av våre Bruksvilkår, vår Personvernerklæring og våre Kjøpsvilkår. Disse Bruksvilkårene kan forandre seg tidvis uten notifikasjon til deg. Du har ikke mulighet til å benytte nettstedet uten å godta våre Bruksvilkår, vår Personvernerklæring og, hvis du kjøper et Giring Academy-produkt eller tjeneste, våre Kjøpsvilkår. I tillegg vil du også være bundet til våre retningslinjer, vilkår og avtaler ovenfor alle fremtidige Giring Academy-produkter eller tjenester du benytter.

Giring Academy. Giring Academy tilbyr brukere av tjenesten tilgang til opplæringsressurser for å etablere nettbaserte konsultentvirksomheter (inkludert, men ikke begrenset til, opplæringsvideoer, materiale, og annet opplæringsunderlag, diverse referanser og kommunikasjonsverktøy, (inkludert, men ikke begrenset til) private Facebookgrupper og personliggjort innhold. Brukere vil også få tilgang på målrettet gruppecoaching relevant for opplæringsressursene. Alle og enhver Giring Academy-tjeneste skal være underlagt disse Bruksvilkårene, vår Personvernerklæring og våre Kjøpsvilkår. Alle og enhver Giring Academy-tjeneste leveres "som-de-er" og Giring påtar seg intet ansvar for betimelighet, sletting, leveringsproblemer eller manglende oppbevaring av brukerkommunikasjons- eller tilpassingsinnstillinger. Giring Academy er ment for å gi opplæringsmateriale til deg på bestemte teknikker og metoder for å etablere nettbaserte konsulentvirksomheter, samt gi deg ressurser som er utformet for å komplimentere salgsteknikkene og metodene som er beskrevet i tjenestene (det "tiltenkte formål"). Hvis disse Bruksvilkårene er inkonsekvente i forhold til retningslinjene, vilkårene og avtalene som gjelder for disse tjenestene, vil disse Bruksvilkårene overstyre alle andre vilkår. Når vi refererer til Giring Academy, refererer vi spesielt til produktene og tjenestene som er tilknyttet Giring Academy-tilbudet, hvorav noen kan bruke autoriserte tredjepartsplattformer som vert. Som sådan erstatter disse vilkårene ikke noen eksisterende retningslinjer, vilkår og avtaler som er spesifikke for eksisterende tjenester som tilbys av Giring AS før lanseringen av Giring Academy, for eksisterende Tjenester som allerede er styrt av våre standardvilkår, inkludert søkemotoroptimalisering (SEO), Facebook-tjenester, YouTube-tjenester, GOOGLE AdWords-tjenester (også kjent som Google Ads Service), designtjenester, remarketingtjenester og tjenester for webhosting.

Tilgjengelighet av tjenestene. Tjenestene vil bli gjort tilgjengelig i etapper etter lanseringsdatoen for å fremme en grundig opplæringsprosess. Umiddelbart etter lanseringen (1. november 2020) vil den første uken av Giring Academy’s kursmateriale og ressurser bli utgitt. Hele kursmaterialet og ressursene vil bli tilgjengeliggjort trinnvis i løpet av de følgende seks ukene, med hele kursmaterialet og ressursene tilgjengelige etter 14. desember 2020.

Begrensninger. Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner i alderen 16 år eller eldre. Hvis du er 16 år eller eldre, men under myndig alder i din jurisdiksjon, bør du vurdere disse Bruksvilkår med foreldre eller verge for å sikre at du og din foreldre eller verge forstår og godtar disse vilkårene.

Tredjepartstjenester. Tjenestene benytter tredjepartsplattformer for levering av bestemte komponenter, og du anerkjenner at tjenesten er underlagt vilkårene, tilgjengelighetsvilkår og begrensninger som kan endres fra tid til annen av den respektive tredjepartsplattformen. Du godtar ikke å holde Giring ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av disse tredjepartsplattformene.

Tilgang til tredjepartstjenester. Giring Academy krever at du skaffer tilgang til tredjepartstjenester (f.eks et tredjepartssystem for innholdsstyring) for å dra full nytte av tjenestene (f.eks opprettelse av egen salgstrakt, eller oppretting av egen markedsføringskampanje). Du er enig i at du er ansvarlig for disse utgiftene. Du er også enig i at du er ansvarlig for alt utstyr som er nødvendig for å få tilgang til tjenestene.

Nedlastbart materiale. Giring Academy-tjenesten inkluderer filer (inkludert, men ikke begrenset til, dokumenter (arbeidsark, eksempel-PDF’er, regneark), (kollektivt referert til som, "nedlastbart materiale").

Begrensninger på bruk vårt innhold. Innholdet på dette nettstedet og på tredjepartsplattformene som er autorisert til å være vert for vår Giring Academy-tjeneste ("Innhold") som logoer, tekst og grafikk, widgets, ikoner, bilder, lyd- og videoklipp, digitale nedlastinger , datakomplikasjoner og programvare, er eiendommen til Giring, eller eiendommen til våre lisensgivere eller rettighetshavere, og samlingen av innholdet på nettstedet (inkludert autoriserte tredjeparts plattformer som er vert for innholdet) er den eksklusive eiendommen til Giring, og er beskyttet av Norsk og internasjonale lover om opphavsrett, traktater og konvensjoner. All programvare og kode som brukes på nettsiden, tilhører Giring, eller tilhører våre leverandører og er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett, traktater og konvensjoner.

Alle og enhver logo, servicemerke, sidehode, grafikk, varemerke, widget, ikon, skript og handelsnavn (alle betraktet som et "Merke") som finnes på nettstedet, er proprietære til Giring, eller Girings lisensgivere eller rettighetshavere. Giring gir ikke tillatelse til at noen enhet eller individ kan bruke noen av Merkene i forbindelse med ethvert produkt eller en tjeneste som ikke tilhører Giring på noen måte som sannsynligvis vil forårsake forvirring eller tvetydighet blant brukere eller diskrediterer Giring eller annen enhet eller individ. Eventuelle Merker som ikke eies av Giring som vises på nettstedet, er eiendommen til deres respektive eiere, som kanskje eller ikke kan være tilknyttet eller sponset av Giring.

Vi gir deg en begrenset lisens for å få tilgang til og anvende nettstedet til personlig bruk. Inget Innhold eller Merke på Nettstedet eller noe annet nettsted eid, operert, lisensiert eller kontrollert av oss, kan kopieres, reproduseres, publiseres, lastes ned (annet enn sidecaching), lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen måte, eller selges, videreselges eller på annen måte utnyttes for ethvert kommersielt formål, bortsett fra at du kan laste ned en (1) kopi av det nedlastbare materialet som vi gjør tilgjengelig for deg for det tiltenkte formålet med Giring Academy-tjenesten. Du kan ikke laste ned noe av Giring Academy-tjenesten, innholdet, merker eller nedlastbart materiale med hensikt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, publisere, overføre eller distribuere på noen måte, selge, videreselge eller på annen måte utnytte innholdet, merker og nedlastbart materiale utover tiltenkt formål uten autorisasjon. Din bruk av innholdet på et annet nettsted eller datamiljø for andre formål enn det tiltenkte formålet, er strengt forbudt.

Lisensen som er gitt til deg, inkluderer ikke, og utelukker spesifikt , eventuelle rettigheter til: (1) videresalg eller det å foreta kommersiell bruk av nettstedet eller ethvert innhold; (2) samle inn og bruke produktoppføringer, beskrivelser eller priser; foreta derivatbruk av nettstedet eller innholdet; (3) laste ned eller kopier kontoinformasjon til fordel for noen andre; (4) eller bruke noen form for datautvinning, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy. Du har ikke muligheten til å bruke framing eller framingteknikker for å samle et hvilket som helst merke, innhold eller annen proprietær informasjon, eller bruke noen metakoder eller annen "skjult tekst" som benytter en slik intellektuell eiendom, uten vår og hver gjeldende eierens uttrykkelige skriftlige samtykke.

Endring av vilkår. Fra tid til annen kan disse vilkårene, eller deler av de, endres av oss. Dette kan inkludere tillegg eller sletting av vilkår, eller deler av de, på hvilket som som helst tidspunkt. Disse endringene vil bli publisert her og vil umiddelbart være gjeldende på tidspunktet for publikasjon. Disse endringene vil bli gjort uten videre varsel til deg. Din bruk av nettstedet og tjenestene etter at en slik publisering vil betraktes som aksept av deg ovenfor alle modifikasjoner, tillegg til, eller sletting av, vilkårene.

Endringer av nettstedet og terminering. Vi kan endre eller avbryte ethvert aspekt, tjeneste eller funksjon på nettstedet når som helst, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, tilgjengelighet og utstyr som trengs for tilgang eller bruk uten varsel til deg. Videre forbeholder vi seg retten, etter eget skjønn, til å begrense, suspendere eller avslutte disse vilkårene og din tilgang til alle eller deler av vår nettside eller tjenester når som helst og av enhver grunn, uten varsel til deg og uten erstatningsansvar.

Overholdelse av gjeldende lover. Nettstedet og tjenestene er basert i Norge. Vi gjør ingen påstand om hvorvidt nettstedet, tjenestene og komponentene knyttet til tjenestene kan lastes ned, ses, eller være egnet for bruk utenfor Norge. Hvis benytter nettstedene eller tjenestene fra utenfor Norge, er du enig i at du gjør det på egen risiko. Uavhengig av din plassering, er du enig i at du på egenhånd er ansvarlig for å sikre overholdelse av alle gjeldende lover i din spesifikke jurisdiksjon.

Registrering. Du kan få muligheten til å registrere seg via et elektronisk registreringsskjema for å bestille i en kvalifiseringssamtale med oss. Vi vil bruke informasjonen din i samsvar med vår Personvernerklæring. Ved å registrere deg erkjenner og garanterer du at all informasjon du oppgir, er nåværende, komplett og nøyaktig så vidt deg bekjent. Du er selv ansvarlig for å gå til anskaffelse av og opprettholde all tilkobling, programvare, maskinvare og annet utstyr som trengs for tilgang til og bruk av nettstedet og alle kostnader tilknyttet dette.

Kvalifiseringssamtale. Ved å avtale en kvalifiseringssamtale ("Samtale") med oss, erkjenner du at du har lest, forstått, og godta disse Bruksvilkårene. Vi vil bruke informasjonen din i samsvar med vår Personvernerklæring. Ved å avtale en samtale, erkjenner og garanterer du at all informasjon du oppgir er nåværende, komplett og nøyaktig så vidt deg bekjent. Du er selv ansvarlig for å gå til anskaffelse av og opprettholde all tilkobling, programvare, maskinvare og annet utstyr som trengs for tilgang til og bruk av nettstedet og alle kostnader tilknyttet dette.

Ingen garanti for resultater. Du er uttrykkelig enig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenestene er på egen risiko. Du godtar og forstår at du er fullt ansvarlig for fremdriften din og resultatene fra din deltakelse i Giring Fundament-tjenesten. Giring tilbyr ikke noen garantier, hverken muntlig eller skriftlig i forhold til inntektene dine, forretningsresultat, markedsføring, publikumsvekst eller resultater av noe slag. Du er eneansvarlig for dine egne handlinger og resultater i både liv og næringsliv, som er avhengig av faktorer som er personlige for deg, inkludert (men ikke begrenset til), din dyktighet, kunnskap, evne, dedikasjon, forretningsteft, nettverk og personlig økonomisk situasjon.

Du aksepterer, godtar, og forstår at eventuelle attester eller referanser fra Girings kunder eller publikum som er representert gjennom våre tjenester, nettsteder, markedsføringsmaterialer, annonser eller noen av våre kommunikasjonskanaler, ikke har blitt vitenskapelig evaluert av oss og resultatene som er opplevd av enkeltpersoner kan variere betydelig. Eventuelle uttalelser som er skissert gjennom våre tjenester, nettsteder, markedsføringsmaterialer, annonser, eller noen av våre kommunikasjonskanaler, er kun våre meninger, og er derfor ikke garantier eller løfter om faktisk resultat.

Informasjonen som gis til deg i løpet av Samtalen, utgjør ikke profesjonell juridisk, medisinsk, psykologisk eller økonomisk rådgivning og er av generell natur. Den tar ikke nødvendigvis hensyn til dine spesifikke forhold, og det bekrefter ikke sannferdigheten og nøyaktigheten av det du forteller oss i løpet av samtalen, og det bør ikke tas handling uten full forståelse av din nåværende situasjon og fremtidige mål. Du er ansvarlig for å bestemme om hvorvidt informasjonen som er gitt til deg i løpet av samtalen, er egnet for dine behov. Vi garanterer ikke resultater eller tilbyr juridisk rådgivning. Giring aksepterer ikke noe ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruken av denne nettsiden, tjenestene eller det å følge innholdet på nettstedet eller i tjenestene.

Erstatningsansvar. Du erkjenner ubetinget å holde Giring, våre representanter, ansatte og agenter frie for erstatningsansvar mot alle handlinger, krav, tap, ansvar eller kostnad (inkludert juridisk kostnad for advokat), uansett om det oppstår under kontrakt, tort eller vedtekt (inkludert av en tredjepart), eller resulterer fra, eller på noen måte er knyttet til nettsiden og tjenestene, inkludert salg av ethvert produkt eller en tjeneste via nettstedet ditt.

Brukerinnhold. Tjenestene inkluderer tilgang til et forum (privat Facebook-gruppe) som gir deg og andre brukere mulighet til å publisere, vise, sende og / eller bytte informasjon, ideer, meninger, bilder, video, lyd, kreative verk eller annen informasjon, meldinger eller materiale til Giring og til hverandre. Brukerinnholdet gjenspeiler ikke synspunkter og meninger fra Giring, og Giring har ingen forpliktelse til å overvåke, redigere eller gjennomgå eventuelle publikasjoner fra brukere på forumet.

Giring påtar seg intet ansvar overhodet eller noen forpliktelser som kan oppstå fra innholdet av brukerne på forumet. Dette inkluderer enhver feil, ærekrenkelse, injurie, baktale, unnlatelse, løgn, uanstendighet, pornografi, krenkelse, fare eller unøyaktighet i innholdet til alle publikasjoner fra brukere på forumet. Du godtar å følge vilkårene og betingelsene som endres fra tid til annen av forumplattformen. Du er strengt forbudt fra å sende inn eller overføre alt som er ulovlig, nedsettende, ærekrenkende, uanstendig, skandaløs, truende, pornografisk eller krenkende, eller noe som ville bli ansett som lovbrudd, gir opphav til erstatningsansvar, eller på annen måte bryter med enhver lov. Giring vil fullt ut samarbeide med eventuelle ordensmakter eller rettsordrer som forespør eller stiller krav til oss for å avsløre identiteten til eventuelle personer som observeres i å publisere slik informasjon eller materialer.

Hvis du diskrediterer oss (basert på vår skjønnsmessige vurdering) på noen måte, inkludert på sosiale medier, fora (våre eller andre), vurderinger, omtaler eller nettsteder eller på annen måte ikke handler på en profesjonell måte, forbeholder vi oss retten til å fjerne din tilgang fra våre sider eller fora uten varsel.

Alle publikasjoner på våre sider eller fora vil bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære, og kan brukes av Giring til ethvert formål inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, offentliggjøring, overføring, publisering, kringkasting og innlegg.

Jurisdiksjon. Norsk lov gjelder for disse Bruksvilkårene, vår Personvernerklæring, og våre Kjøpsvilkår, og hver part forholder seg til Norsk jurisdiksjon.

Diverse. Om vi mot formodning ikke skulle klare å håndheve din etterlevelse til enhver bestemmelse i disse vilkårene, vil det ikke utgjøre et frafall av vår rett til å håndheve bestemmelsen, eller enhver annen bestemmelse i disse vilkårene, på et senere tidspunkt. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig eller uhåndhevelig, skal den avskjæres i den grad det er nødvendig uten å påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av de resterende bestemmelsene.

Vennligst les vår Personvernerklæring.

Vennligst les våre Kjøpsvilkår.

Sørg for å med jevne mellomrom komme tilbake til disse Bruksvilkårene for å gjennomgå den nyeste versjonen. Vi forbeholder oss retten til å på enhver tid, etter eget skjønn, endre eller på annen måte modifisere disse Bruksvilkårene uten forvarsel; imidlertid skal datoen for eventuelle endringer satt i effekt reflekteres nederst på denne siden. Vilkårene for Bruksvilkårene ble sist oppdatert den 2. juni 2021.